شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

پایگاه اطلاع رسانی

مراکز صدورگواهی الکترونیکی

جهت کسب اطلاع از سامانه های مراکز بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

6045012367

مصوبات شورا

جهت کسب اطلاع از وظایف شورا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

جلسات شورا

جهت کسب اطلاع از مصوبات شورا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

اخبار شورا

جهت کسب اطلاع از رویدادها و اخبار بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
  • تمدید گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت

  • تمدید گواهی های مرکز صدور کواهی الکترونیکی میانی خصوصی پارس ساین

  • جلسه بیست و پنجم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

  • صدور لیست گواهی های باطل شده مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

  • جلسه بیست و چهارم شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور

  • نشست مشورتی دوم آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

  • نشست مشورتی اول آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مراکز صدور گواهی الکترونیکی فعال

profile img
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

rca.gov.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام

gica.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی پارس ساین

parssignca.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه

icmca.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی فناوران اعتماد راهبر

ca.raahbartrust.ir

profile img
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی نفت

402-797-6038

پیوندها